Over Keigezond

Aanmelden Contact

Achtergrond informatie

Steeds meer kinderen/jongeren (28.000 Limburgse kinderen) hebben overgewicht en obesitas. Daardoor hebben zij al op jonge leeftijd een groot risico op diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en leververvetting. Ze hebben een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van het overgewicht is bijna altijd gerelateerd aan de leefstijl.

Er is al veel inzet op preventie van overgewicht. Echter, de hoge getallen tonen het belang van een effectievere, integrale aanpak van overgewicht onder de jeugd.

In dat kader besloten een aantal initiërende partners in 2020 om samen vorm te geven aan een netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht & obesitas. Het resultaat van deze samenwerking is Keigezond Limburg!

Het doel

Het leefgedrag van kinderen op een positieve manier veranderen. Dat is het doel waar alle partners van de Limburgse Netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas voor gaan. Preventie en zorg zijn in deze aanpak met elkaar verbonden vanuit zowel het sociaal- als het zorgdomein, met een brede blik op het kind en z’n omgeving.

In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kind en gezin met coaching en begeleiding stap voor stap werken aan het creëren van een gezonde(re) leefstijl. Dat maakt niet alleen dat je je fysiek beter voelt, maar ook lekkerder in je vel zit. Integrale samenwerking draagt bij aan succes.

Evaluatie

De komende drie jaar zullen 1.300 kinderen met overgewicht & obesitas begeleid worden naar een gezonde(re) leefstijl en een gezonder gewicht. De monitoring en evaluatie van deze nieuwe aanpak is in handen van de Academische Werkplaats Zuid-Limburg, MUMC+ en de beide GGD’en. De verwachting is dat deze aanpak zo goed aanslaat, dat deze in de basisverzekering wordt opgenomen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de netwerkaanpak of het onderzoek kunt u contact opnemen met een van de programmacoördinatoren.