Voor professionals

Aanmelden Contact

Waarom Keigezond Limburg?

Steeds meer kinderen/jongeren hebben overgewicht en obesitas. Daardoor hebben zij al op jonge leeftijd een groot risico op diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en leververvetting. Ze hebben een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van het overgewicht is niet alleen gerelateerd aan de leefstijl.

Met de netwerkaanpak Keigezond Limburg wordt overgewicht domein-overschrijdend aangepakt en krijgen vele factoren die van invloed kunnen zijn aandacht. Hierbij kunnen zowel professionals uit het sociaal en zorgdomein ondersteunend zijn aan het kind & gezin.

Keigezond vindt u in de volgende gemeenten*:

  • Heerlen
  • Horst aan de Maas
  • Kerkrade
  • Maastricht
  • Roermond
  • Sittard-Geleen
  • Venlo
Download de folder

De netwerkaanpak

Overgewicht is vaak het resultaat van veel factoren, die niet alleen te maken hebben met leefstijl. Psychische, (bio)medische of sociale factoren kunnen bijvoorbeeld ten grondslag liggen aan het overgewicht of een oplossing voor het overgewicht in de weg staan. Om overgewicht aan te kunnen pakken is daarom een brede blik nodig én ligt de oplossing in een gezamenlijke aanpak. 

De begeleiding die kind en gezin krijgen vanuit de centrale zorgverlener is toegespitst op de hulpvraag en behoeften van kind en gezin. Kind en gezin doorlopen met de centrale zorgverlener globaal de volgende stappen tijdens hun deelname aan het programma:
Stap 1: Brede amnese en plan van aanpak
Stap 2: Betrekken lokale netwerkpartners
Stap 3: Kinderleefstijlcoaching
Stap 4: Afronding

Centrale regie

De centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met kind en gezin. Samen met professionals uit het lokale netwerk zet de centrale zorgverlener zich in om de gezondheid en de kwaliteit van leven van het kind te verbeteren. Door regelmatig contact met kind en gezin behoudt hij/zij het overzicht over de begeleiding die kind en gezin krijgen vanuit diverse netwerkpartners.

De centrale zorgverlener is de spil in het lokale netwerk van professionals die kind en gezin kunnen begeleiden bij een gezonde leefstijl en achterliggende problematieken (denk aan: armoede, depressie, opvoedingsvraagstukken).

Wie kan aanmelden?

Kind en gezin kunnen aangemeld worden via doorverwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts/jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. Kind en gezin kunnen zich ook zelf aanmelden via deze website.

Indien je als professional kind en gezin aanmeld, houdt er dan rekening mee dat zij zijn geïnformeerd zijn over Keigezond Limburg en dat kind en ouders toestemming geven om aangemeld te worden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de netwerkaanpak kunt u contact opnemen met een van onze programmacoördinatoren. Materialen voor professionals zoals folders en praatplaten kunnen via de projectleider van de gemeente aangevraagd worden.

*Staat uw gemeente er nog niet bij? Neem contact op met de projectleiders voor meer informatie.